Praca i Nauka

 

Praca

Dzięki wspieraniu Podlaskich firm i ochronie rynku pracy (pierwszeństwo zatrudnienia dla obywateli NKP) zmniejszono bezrobocie do minimum a pracę ma 97,9 % mieszkanców. Praca jest bardzo ważna, ponieważ zapewnia nam dobrobyt a ludzie pracy budują nasz kraj i umożliwiają jego rozwój. Popieramy wszelki inicjatywy społeczne oraz organizacje pracownicze, najbardziej zasłużeni mogą liczyć na liczne premie, poza tym w zakładach przyznawane są bony towarowe i tzw. "trzynastki", oraz dodatki branżowe: upusty lub przydziały towarowe - np. pracując w cukrowni do wypłaty dostajesz kilka opakowań cukru gratis ;-) Rolnicy również mogą liczyć na dopłaty, szczególnie opłacalne kredyty na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pośrednictwem w znalezieniu pracy po zakończeniu studiów lub szkół zawodowych zajmują się Powiatowe Urzędy Pracy. Najniższa średnia wyplata krajowa - 799zł; Po przepracowanym roku przysługuje 21 dni roboczych (poniedziałek - piątek) urlopu. Praca w soboty i niedziele w miarę potrzeby zakładu jest premiowana, najwyższe wynagrodzenie mają służby policyjne, strażackie, wyspecjalizowani lekarze i nauczyciele akademiccy. Bezużyteczne siedzenie z biurkiem jest w miarę możliwości redukowane na rzecz efektywnej pracy. Emerytury Państwowe przysługują po ukończeniu 60 lub 65 lat życia (w zależności od płci; policja i straż pożarna, zawody uciążliwe dla zdrowia oraz wojsko - 50 lat)
Wynagradzani będą również najefektywniejsi pracownicy (przodownicy pracy). Sejm na zjazdach uchwala plany czteroletnie dotyczące robót przewidzianych na okres do następnego zjazdu. Równouprawnienie obowiązuje we wszystkich zawodach, oprócz księdza.
 
 
Nauka
Wykształcenie obywateli jest bardzo ważnym punktem w polityce Królestwa. Szkoły Podstawowe mają 7 oddziałów (klas): klasa "0" oraz I -VI. Po jej zakończeniu przeprowadzany jest egzamin końcowy w celu sprawdzenia umiejętności zdobytych w podstawówce i nie ma wpływu na przyjęcie do gimnazjum (trzyletnie, kończące się egzaminem do szkoły następnej: część humanistyczna i matematyczno - przyrodnicza); Liceum (trzyletnie, z podziałem na profile po pierwszym roku) lubTechnikum (czteroletnie) lub szkoły zawodowe (mogą być również dodatkowymi szkołami po liceach i technikach); Studia Wyższe (magisterskie 5-letnie, licencjackie 3-letnie i uzupełniające 2-letnie). Nauka w Akademii Medycznej i Seminarium trwa 6 lat. Zmieniono skalę ocen na studiach - od 1 do 5, w celu obiektywniejszego oceniania kolokwia i egzaminy są obowiązkowo pisemne w pierwszym podejściu. kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie świadectw ze szkół średnich i wyników egzaminu maturalnego a także na niektórych wydziałach  po zdaniu egzaminu wstępnego. Matury składają się z części pisemnej: humanistycznej (wypracowanie lub tekst do opracowania) oraz ścisłej (do wyboru: matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia) lub rozszerzonej humanistycznej (dodatkowy język obcy pisemny lub historia). Część ustna podobnie, plus obowiązkowy język obcy (także dla tych który wybrali go w części pisemnej). Osoby które zdały część pisemną na 5 i miały 5 na koniec ostatniego semestru zwolnione są z części ustnej tego przedmiotu, za wyjątkiem języka obcego. Popierane przez państwo są badania naukowe a jeśli zakończyłyby się one ważnym odkryciem - przewidziana jest nagroda dla naukowca. Zabronione są badania na zwierzętach zagrażające ich zdrowiu lub życiu. Ważnym elementem jest zainteresowanie uczniów dalszym pogłębianiem wiedzy, dlatego program nauczania został zmodyfikowany tak, by był ciekawszy (pokazy filmów i doświadczeń, wycieczki itd). Dyrektorów szkół mianuje Król spośród zasłużonych nauczycieli.

Wyższe Uczelnie: --------> Uniwersytet w Białymstoku
                              --------> Politechnika Białostocka
                              --------> Akademia Medyczna (AMB)
                              --------> Wyższa Szk. Administracji Publicznej
                              --------> Wyższe Archidiec. Semin. Duchowne 
                              --------> Wyższa Szkoła Dziennikarska
                              -------> INNE LINKI DO SZKÓŁ WYŻSZYCH
 

Wstecz                                                                                Strona Główna                                                                                               Dalej