Nasza Historia

 

 

Wstęp

Województwo Podlaskie, położone w północno - wschodniej części Polski  jest chyba najmniej zmienionym przez człowieka regionem naszego kraju. Czyste powietrze i naturalna przyroda (lasy, łąki ,rzeki,  jeziora, parki narodowe) oraz  wiele nie spotykanych już nigdzie indziej (lub w mniejszych ilościach) zwierzęta a także usposobienie mieszkańców sprawiają że jest to z pewnością jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Rząd polski uważa nas jednak za Polskę klasy "B" ponieważ przyznawane środki z UE a także wszystkie inne są zmniejszane do minimum a często przy rozdziale województwo podlaskie jest zupełnie pomijane. Najgorzej dostało się biedniejszym rolnikom którzy musieli polikwidować swoje gospodarstwa nie mogące sprostać standardom niemieckim, również w miastach wielu ludziom brakuje środków do życia,  pod tym względem chyba najgorsza sytuacja jest w Suwałkach. Z powodu braku zajęcia młodzież staje się agresywna i popada w alkoholizm, szerzą się napady (choć na szczęście jeszcze nie tak jak  w innych  miejscach w Polsce).
Trzeba więc koniecznie zrobić coś by uratować naszą  cywilizację, żeby "kultura miłości' przetrwała nie tylko w piosenkach DPL ale stała się podstawą naszego życia, a  żeby ludzie żyli zgodnie i byli szczęśliwi należy poprawić ich warunki życiowe bo bez tego ani rusz. Stworzyliśmy więc wirtualne państwo, projekt ten  przedstawia fikcyjną oczywiście drogę rozwoju Województwa Podlaskiego, w oderwaniu od kłamliwych polityków i całego tego  unijnego zamieszania - tak aby ta część Polski nie  była siedliskiem złodziei w białych rękawiczkach  gdzie wszystko załatwiane jest "po znajomości". A jak będzie naprawdę - pokaże historia...

Więcej o Podlasiu ----> Woj. Podlaskie 1
                              ---->  Woj. Podlaskie 2
  

Rewolucja

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej - pomimo wcześniejszych zapewnień rządu że tak nie będzie - pogorszyła się sytuacja  średniej i najbiedniejszej warstwy społeczeństwa. Podrożało praktycznie wszystko - od żywności po materiały budowlane. Apogeum nastąpiło w roku 2006, kiedy rozpoczęły się strajki w różnych branżach, głównie w górnictwie, rolnictwie,  służbie zdrowia, oraz w kilkunastu  innych zakładach. Z powodu braku funduszy zamknięto kilka szpitali które nie radziły sobie z długami. Rozmowy z władzami nie odniosły skutku,  zakończyło się na obietnicach. Kiedy mijał kolejny rząd złodziei  uwikłany w kolejną aferę łapówkarską podnosząc na odchodne podatki ludzie nie wytrzymali. Rozpoczęły się rozruchy w miastach tłumione przez policję, kiedy doszło do regularnych starć z policją do akcji wkroczyły oddziały specjalne. Próba wejścia do budynku sejmu i wyrzucenia posłów przez kilkuset obywateli zakończyła się śmiercią pięciu osób, które zginęły od kul policji. Lokalne organizacje  antyunijne  podsycały rewolucję w Polsce. Do akcji wkroczyły oddziały NATO. Pod przeważającą siłą żołnierzy rebelianci musieli ustąpić. Władze z Brukseli powołały tymczasowy rząd w Polsce do czasu przeprowadzenia wyborów jesienią 2007 roku, czyli za trzy miesiące.  W roku 2008 miały odbyć się wybory prezydenckie. Właśnie wtedy na Podlasiu zawiązała się pewna partia polityczna , w działaniu inna niż wszystkie. Pomimo że obywatele w całym kraju deklarowali że na wybory nie pójdą, na Podlasiu  twórcy nowej partii, ludzie dotychczas nie związani  z polityką,  zdołali zdobyć zaufanie mówiąc wprost że nie chodzi im o dopchanie się do  stołków i że zmniejszą wypłaty posłom do minimum (800zł) i wyciągną kraj z zapaści. Głosili też wiele innych poglądów które spodobały się obywatelom. Dla podkreślenia że nie interesuje ich dotychczasowa polityka i że nie są ani po "prawej" ani po "lewej" stronie nazwali się po prostu PARTIĄ. Stopniowo przekonali do siebie i mieszkańców innych województw i w wyborach  zdobyli 80% poparcia.  Szybko wywiązali się z wielu obietnic dofinansowując m. in. służbę zdrowia, wprowadzając zasiłki dla bezrobotnych i ratując podupadającą kolej. W wyborach na prezydenta zwyciężył kandytat promowany przez Partię.  Dopiero teraz  wprowadzono większość z postulatów proponowanych przed wyborami, niektóre ustawy nie podobały się jednak władzom unijnym oraz mniejszości w sejmie. 14 grudnia 2009r. w zamachu zginął prezydent. Po kilkunastu miesiącach śledztwa wykazano że za sprawą stoją politycy UE i mniejszość rządowa której nie na rękę były zmiany wprowadzone przez Partię. Nigdy jednak nie doszło do osądzenia sprawców ponieważ tuż przed ogłoszeniem wyników w tajemniczych okolicznościach zaginęło dwóch ważnych świadków i prokurator prowadzący sprawę. Wydarzenie to wstrząsnęło całym krajem. Z nakazu władz w Brukseli nowym prezydentem Polski został były kanclerz Niemiec - do czasu wyjaśnienia sprawy. Cofnięto wszystkie ustawy wydane przez partię, a kiedy jej działacze próbowali dochodzić swoich praw zakazano im  przekraczania gmachu sejmu jako podejrzanym o współudział. Obywatele poparli Partię i w demonstracjach domagali się przywrócenia dawnego rządu, a kiedy nie dało to efektu zdecydowano się na ostateczny krok w celu ratowania ojczyzny, tym razem do akcji przyłączyła się nawet policja której unijny rząd tymczasowy cofnął przydzielone przez Partię dotacje . Do zamachu stanu doszło 20 lipca 2010r. W asyście policji dawni posłowie wtargnęli do rządowych budynków i wyprowadzili stamtąd obcych ministrów, wraz z prezydentem. Biuro Ochrony Rządu nie  zareagowało.  Unijni urzędnicy poprosili o pomoc wojsko, doszło do pozorowanej próby sił ale było jasne że wojsko również nie chce obcego rządu, pomimo że poprzedni działał przeciwko ustaleniom UE. Na nowego prezydenta wybrano przewodniczącego Partii w głosowaniu wewnętrznym. Kilka dni później nastąpiła amerykańska inwazja przeciwko - jak mówili amerykanie - kolejnemu powstającemu reżimowi. Po ciężkich walkach o wolność kraju oddziały wojska i policji zostały rozbite,  a wielu ludzi - w tym cywilów - zginęło. Amerykański prezydent zapowiedział zaprowadzenie w kraju porządków i powołanie nowego demokratycznego rządu. 1 września przeprowadzono kolejne wybory pod nadzorem USA i komisarzy UE. Wzięło w nich zaledwie 18% społeczeństwa. Ostatecznie powołany został rząd złożony z polityków wchodzących kiedyś w skład rządu Buzka i Millera. Po kilku latach sytuacja w polsce ustabilizowała się i utrzymała mniej więcej na poziomie lat 2002 - 2003. 


  Odbudowa
Tymczasem Partia wycofała się na północny wschód, na Podlasie. Tutaj nadal jej członkowie obejmowali większość urzędów i instytucji publicznych. Kiedy pojawiły się pierwsze niekorzystne dla Podlasia ustawy nowego rządu i zaostrzono wymogi unijne co do hodowli i przetwórstwa, pojawiła się propozycja utworzenia autonomicznego państewka z własnym kierownictwem i według własnych zasad. Przedstawiono konkretne projekty dotyczące samoutrzymania. Początkowy budżet był ledwie"na styk" ale 95% obywateli poparło pomysł i zwrócono się z tą sprawą do prezydenta Polski. Rząd nie chciał o niczym słyszeć. Po wielu przeprawach zdołano jednak udowodnić że skoro podlasie chce wystąpić ze struktur Unii a Polska nadal chce pozostać jej częścią to nie ma innej rady. Za zgodą UE w 2015r. utworzono Autonomię Podlaską, będącą jednak nadal częścią państwa polskiego. Uszczelniono granicę województw sąsiadujących z Podlasiem, musiało ono jednak nadal płacić podatki Polsce. Dzięki mobilizacji społeczeństwa, głównie handlowców - całą gospodarkę oparto na własnej produkcji i faworyzowane wyroby regionalne nie wywożąc kapitału poza granicę województwa. Spopularyzowano turystykę a dzięki pożyczkom z banków i z USA (liczyła na  to że wykończymy  się przy spłacie kredytów) powstało wiele nowych przedsiębiorstw, które zaczęły przynosić pierwsze dochody już kilka lat później. Ciągle jednak obywateli dotykały błędy posłów z polski, choćby wadliwa opieka medyczna czy brak pracy choć rząd podlaski starał się im pomagać jak mógł. Rozwój państwa blokowało ciągłe płacenie podatków Polsce, która ponadto  robiła co mogła by Podlasie omijały wszelkie inwestycje.  Jednak mieszkańcy Podlasia wierzyli że wspólnymi wysiłkami stworzą własne państwo. I mieli rację, choć nie było to łatwe.


Niepodległość
3 Maja 2022r. w Białymstoku ogłoszono Deklarację Niepodległości. Rząd w Warszawie nazwał to farsą i nie uznał ubiegania się Podlasia o niezależność. Wówczas wstrzymano wysyłanie podatków do Polski  i jednocześnie rozpoczęto spłatę długu Stanom Zjednoczonym. Udało się zyskać ich zaufanie i amerykanie nie pojawili się za Bugiem, kiedy stawili się tam żołnierze z Polski i siły specjalne UE. Wojsko z Podlasia i naprędce uformowane oddziały ludności cywilnej  starły się w ciężkiej bitwie pod  Łomżą 29.05.2022r. Pomimo że szybko zostały rozpędzone przez siły Polski i Unii Europejskiej to walki partyzanckie trwały jeszcze przez  cztery lata. Ponadto ludność nie ustawała w różnego rodzaju demonstracjach i odwoływaniu się do wszystkich możliwych instytucji które mogły pomóc. W sprawie Podlasia zwołano wiele posiedzeń rządu polskiego i parlamentu UE. Wreszcie widząc starania obywateli dążenie do niepodległości poparły Stany Zjednoczone, a kiedy 10 kwietnia 2027 rozegrała się kolejna bitwa w okolicach Bielska Podlaskiego słabiej uzbrojeni, ale bardziej zdeterminowani Podlasianie pokonali Armię Polską USA udzieliła im zbrojnego poparcia i nadciągająca kolejna dywizja polska zawróciła bez walki. Zrozumiawszy że inaczej nie dojdzie do stabilizacji w tym regionie, władze Polski i Unii Europejskiej podpisały 1 maja 2027r. rozejm z Podlasiem i uznały jego niepodległość. 


Młode Państwo
Z biegiem lat młode państewko rozwijało się coraz bardziej, zmodernizowano rolnictwo które stało się podstawą wyżywienia mieszkańców, zainwestowano w eksploatację złóż żelaza pod Suwałkami  i zadbano o rozwój przemysłu i turystyki, ale głównie o dobro obywateli. zmieniono więc ustawy o służbie zdrowia, tak żeby każdy miał swobodny i bezpłatny dostęp do usług medycznych. Zaczęto wspierać naukę a promując własne wyroby stworzono nowe miejsca pracy. Zauważono też że nie ma potrzeby utrzymywania stałego rządu, zamieniono więc go na odbywające  się co dwa lata zjazdy. Tam wyciągano wnioski z dotychczasowego działania i tworzono nowe ustawy. W pierwszych wyborach prezydenckich zwyciężył twórca Partii, człowiek prawy i sprawiedliwy który przysłużył się też uzyskaniu niepodległości. Został również wybrany na drugą kadencję, potem na trzecią... Sejm wysunął propozycję że  być może warto wrócić do źródeł i zmienić nieco ustrój, skoro i tak większość organizacji funkcjonuje  już inaczej niż w  Polsce. Zdecydowano się na nietypowe połączenie monarchii z demokracją i korzystnymi dla obywateli elementami socjalizmu.  Stworzyliśmy coś nowego na skalę światową! Nowy układ szybko zyskał sympatię obywateli - zaczęła się przecież kształtować tradycja nawiązująca do dawnej kultury szlacheckiej i popierająca ludzi pracy a nie bezmózgich facetów w garniturach. Najważniejszą wartością stała się pomoc innym, rodzina  i wiara - a nie praca i pieniądze. Dotychczasowy prezydent został królem, a monarchia miała być dziedziczna aby uniknąć walki o władzę. W razie jednak niezadowolenia społeczeństwa król mógł zostać odsunięty od władzy. Nigdy jednak miało się to nie zdarzyć ponieważ stworzyliśmy cywilizację wolną od tego typu problemów. Sejm  był natomiast wybierany w wyborach - przedstawiciele każdej gminy zbierali się raz na cztery lata, początkowo w auli Uniwersytetu w Białymstoku, potem już w specjalnie wybudowanym budynku.  Nazwa państwa "Niepodlegle Królestwo Podlasia", nowe godło nawiązujące do Polski i do Podlasia (patrz strona główna) oraz żółto - czerwona flaga zaczęły obowiązywać z początkiem roku 2028.
 


Unia Wschodnia
Po zaistnieniu na Litwie  problemów podobnych do tych, jakie wystąpiły w Polsce w okresie 2004 - 2008, w roku 2059 wystąpiła ona z Unii Europejskiej i podjęła przemiany podobne do tych, jakie nastąpiły na Podlasiu. Z czasem zaczęło to jej wychodzić na dobre, pomimo że nie stworzyła tak dopracowanego systemu jak  na Podlasiu, to przynajmniej powstrzymała wzrost cen i obniżanie się poziomu życia mieszkańców. Dzięki utrzymaniu dobrych stosunków handlowych z Królestwem (obniżyliśmy cło) i Rosją sytuacja zaczęła tam wracać do normy. Na polityce Królestwa i Litwy zaczęły się też wzorować Ukraina i Białoruś. W roku 2066 doszło do spotkania prezydentów tych państw i Króla NKP w Brańsku (powiat Bielsk Podlaski)  na którym padła propozycja utworzenia Unii działającej na zasadach panujących obecnie w Królestwie i na Litwie. Na ponownym spotkaniu w Wilnie w 2068 roku uchwalono przyszły kształt Unii Wschodniej i podjęto decyzję o jej rzczywistym powstaniu z początkiem roku 2072.
W lutym 2069 roku miało miejsce historyczne spotkanie prezydenta miasta Olsztyna i Króla NPK w Białymstoku. W województwie Warmińsko - Mazurskim przeprowadzono referendum w którym obywatele zgodzili się na przyłączenie do Niepodległego Królestwa Podlasia ze względu na szansę polepszenia warunków bytowych. W Białymstoku uchwalono że po ewentualnym połączeniu państwo będzie się nazywało Zjednoczone Królestwo Podlasia, Warmii i Mazur, pozostanie pod zwierzchnictwem Króla, ale w Olsztynie będzie utrzymany lokalny rząd ze znaczną autonomią. W sierpniu 2070 prezydent Olsztyna ma zwrócić się do prezydenta Polski z wnioskiem  o zgodę na zmianę przynależności województwa.

                                                                                Strona Główna                                                                                               Dalej