Niepodległe Królestwo
Podlasia
http://www.krolestwo.aq.pl/godlo.jpg

Serdecznie Witamy w Państwie innym niż wszystkie, gdzie zawsze świeci Słońce a szczęśliwi obywatele w pokoju i miłości mogą cieszyć się życiem w zgodzie z naturą i sobą samym. Nie ma tu bezdomnych ani bezrobocia, każdy ma dom, pracę i kogoś na kogo zawsze może liczyć. Nikt nie boi się wyjść po zmroku
na ulicę bo nie ma tu chuliganów i bandytów. 
Nie ma też złodziei. Po co mają kraść, skoro każdy ma wszystko czego mu potrzeba?
Jeśli potrzebujesz pomocy lekarza, nie musisz czekać
w kolejkach do specjalisty. Nie musisz też obawiać się problemów z wydaniem odpowiedniego skierowania czy jakiegoś zaświadczenia w urzędzie. Tego rodzaju
potyczki należą już do przeszłości. Wszystkie sprawy załatwiane są uczciwie, korupcja jest przecież zabroniona! Podobnie jak aborcja, pedofilia i działalność różnego rodzaju sekt. Nasz kraj nie jest przecież azylem dla wszystkich tego typu ludzi którzy chcieliby tu prać swoje brudy. Nie ingerujemy w życie religijne naszych
obywateli, Kościół (zarówno katolicki jak i prawosławny) są dotowane przez państwo w miarę ich potrzeb, podobnie jak świątynie muzułmańskie, szpitale i szkoły. Dbamy bowiem o gruntowne i wszechstronne wykształcenie naszej młodzieży by zapewnić jej jak najlepsze warunki w przyszłości. Wielką wagę przykładamy także do kultury i sportu które są nierozerwalnie związane z tradycją  naszego państwa.


Podstawą naszej gospodarki jest doskonale rozwinięte rolnictwo zaopatrujące Królestwo w produkty żywnościowe, które  są również eksportowane na rynki zagraniczne (głównie do Polski i na wschód). Charakterystyczną ich cechą jest to że są produkowane ekologicznie i bez żadnych środków chemicznych. Wpływa to znacząco na jakość wyrobów i związku z tym są one chętnie kupowane przez obcokrajowców a brak konieczności sprowadzania żywności zza granicy poprawia warunki zdrowotne społeczeństwa.


Stworzenie samowystarczalnego państwa spowodowało ogromny wzrost miejsc pracy w różnych branżach. Dlatego w Królestwie nie ma problemu bezrobocia, nasze rynki pracy są też chronione przed napływem pracowników zza granicy w ilości zagrażającej stabilności systemu, działające fundusze emerytalne zapewniają godne życie obywatelom w wieku emerytalnym który został obniżony z 70 do 65 lat (kobiety 60 lat). Zmieniono także warunki pracy na bardziej bezpieczne.

 

Przyszłość stwarza nowe możliwości. Otwieramy się na rynki zagraniczne, ciągle modyfikujemy ustawy i poszerzamy nasze kontakty z innymi państwami w
celu zapewnienia Królestwu jak najlepszych warunków rozwoju. Planowane jest utworzenie wraz z Litwą, Łotwą, Estonią , Białorusią, Ukrainą i Obwodem Kaliningradzkim walutowej i gospodarczej Unii Wschodniej. Obecnie trwają rozmowy w tej sprawie.

                     DALEJ                      

(c) Fantastica Bialystok 2004 - 2011

wszelkie informacje zawarte na tej stronie są fikcyjne

ostatnia aktualizacja: 30.05.2011

W związku z aktualnie obowiązującym ekstremalnie dziwnym prawem prasowym właściciele stron internetowych aktualizowanych przynajmniej raz w roku są zobowiązani uiszczania opłat skarbowych z tytułu wydawania czasopisma internetowego. W związku z powyższym strona internetowa Niepodległego Królestwa Podlasia będzie aktualizowana co 367 dni, przy czym podane będą hurtowo aktualności z minionego roku oraz plany na przyszły rok.

 

 

NIEPODLEGŁE KRÓLESTWO PODLASIA JEST PAŃSTWEM SPRZYMIERZONYM Z PAKTEM LEBLANDZKIM

Oficjalna Strona Paktu Leblandzkiego

Państwo

NOWOŚCI

Historia

Ustrój

Gospodarka

Służby Publiczne

Prawo

Kościół

Praca i Nauka

Kultura i Sport

Obywatele

Wojsko 

RADIO I TELEWIZJA

MAPA PAŃSTWA

LINIE LOTNICZE

WIELKANOCNY FESTIWAL MILOSCI

BIBLIOTEKA KRÓLESTWA

 

Zagranica

Inne Państwa

Traktaty

Ambasada NKP
w Leblandii

Ambasada NKP
w Xięstwie Andreterry

Ambasada Andreterry

Ambasada Leblandii

Skorzystaj

Bramka Ery

Bramka Plusa

Bramka Idei

Bramka Heyah

Do Wszystkich Sieci

Program TV

Komunikacja Miejska

Kino Pokój

Kino Ton

Kino Syrena

Teatr Dramatyczny

Teatr Lalek

Muzeum Wojska

Filharmonia

Wytwórnia Muzyczna

Muzyka Regionalna

Kurier Poranny

Radio Białystok

Radio Jard

 

Portale

WP

Onet

Interia

Tlen

Blog

Fotka

I Love

Sympatia

Miasto Plusa

 

Księga Gości

wpisz się

zobacz wpisy

 

Wyślij Maila

  

  

 Miêdzynarodowe Lotnisko Pañstw Wirtualnych